พบปะสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะผู้แทนจาก บริษัท ซียูอีแอล จำกัด และ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพบปะสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี โดย นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม และสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้การสนับสนุน นำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ณ โรงแรมแคนทารี่ย์เบย์ ศรีราชา

Back to Main Page